Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

SUNSET


SUNSET


ACROPOLIS MUSEUM, ATHENS / GREECE


ACROPOLIS MUSEUM, ATHENS / GREECE


ACROPOLIS MUSEUM, ATHENS / GREECE


ACROPOLIS MUSEUM, ATHENS / GREECE


ACROPOLIS MUSEUM, ATHENS / GREECE


ACROPOLIS MUSEUM, ATHENS / GREECE


Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

ACROPOLIS MUSEUM, ATHENS / GREECE


ANIMAL KINGDOM


ANIMAL KINGDOM


ANIMAL KINGDOM


ANIMAL KINGDOM


ANIMAL KINGDOM


ANIMAL KINGDOM


ANIMAL KINGDOM


ANIMAL KINGDOM


Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

ANIMAL KINGDOM


IMAGE PROCECING


IMAGE PROCECING


IMAGE PROCECING


IMAGE PROCECING


IMAGE PROCECING


IMAGE PROCECING


IMAGE PROCECING


IMAGE PROCECING


Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

IMAGE PROCECING


YOUNG PHOTOGRAPHERS


YOUNG PHOTOGRAPHERS


YOUNG PHOTOGRAPHERS


YOUNG PHOTOGRAPHERS


YOUNG PHOTOGRAPHERS


YOUNG PHOTOGRAPHERS


PHOTOGRAPHER


PHOTOGRAPHER


Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018

PHOTOGRAPHER


YOUNG PEOPLE


YOUNG PEOPLE


RUST


ROOF TILES


ROOF TILES


MOTIF


MOTIF


MOTIF


Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018

MOTIF


FOCUS ON ΤΗΕ OBJECT


FOCUS ON ΤΗΕ OBJECT


FOCUS ON ΤΗΕ OBJECT


FOCUS ON ΤΗΕ OBJECT


FOCUS ON ΤΗΕ OBJECT